Google reviews

Google review

9.1/10 van 47 reviews

Lichtstraten vervangen tennishal

Wij bieden meerdere soorten lichtstraten

Vervangen van 12 stuks polyester lichtstraten bij Tennishal in Utrecht. 

Werkzaamheden zijn uitgevoerd i.s.m. een dakdekker. Zij hebben het gehele dak voorzien van nieuwe laag dakbedekking. 

 

Type: 10 mm, 4 wandig 
Kleur: Opaal